Oświadczenie o ochronie prywatności

Zasady ogólne

Aby móc świadczyć nasze usługi, pośrednio i bezpośrednio przetwarzamy dane osobowe. Spółka Autonet B.V., właściciel m.in. „Onderdelenlijn” i „Proxyparts” (zwana dalej: Autonet) stanowi podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w tym kontekście. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z holenderskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

W momencie zamieszczenia zapytania lub wniosku o informacje na temat używanej części samochodowej dane osobowe przekazywane są stacjom demontażu pojazdów znajdującym się w sieci, z którymi Autonet zawarło umowę za pośrednictwem platformy Autonet. Firmy te również można zakwalifikować jako podmioty odpowiedzialne w tym zakresie.

Rodzaje danych osobowych

Aby móc oferować nasze usługi, Autonet przetwarza dane osobowe. Chodzi tu o czynnie przekazywane dane, tj.: imię i nazwisko, adres, dane rejestracyjne pojazdu, numery podwozia, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzane są również biernie przekazywane dane, takie jak adres IP.

Wykorzystujemy te dane w celu sporządzania statystyk i analiz na temat korzystania z naszej strony internetowej. Naszym celem jest poprawa komfortu korzystania ze strony przez użytkownika i optymalizacja jej skuteczności. Nie gromadzimy danych osobowych w stopniu większym, niż to konieczne do realizacji naszych usług i/lub celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Cele przetwarzania przez Autonet

Autonet wykorzystuje dane osobowe w celu umożliwienia zamieszczenia zapytania i/lub zamówienia w jednej lub kilku zrzeszonych stacjach demontażu pojazdów. Dane kontaktowe lub dane zapytania przesyłane są do zrzeszonych stacji demontażu pojazdów. Autonet może wykorzystywać dane osobowe również w celu nawiązania kontaktu dotyczącego oceny swych usług bądź w związku ze złożoną przez użytkownika reklamacją.

Jeżeli płatność za zamówienie odbywa się poprzez opcję w Koszyku Autonet, wykorzystywane są również dane bankowe lub karty kredytowej. W celu obsługi transakcji płatniczych Autonet współpracuje z dostawcami usług płatniczych, którym również udostępnia wyżej wspomniane dane.

Autonet oferuje możliwość utworzenia konta. Nie jest to obowiązkowe. Osobiste konto umożliwia monitorowanie zapytań i zamówień w stacjach demontażu pojazdów.

Przechowywanie danych osobowych

Nie przechowujemy danych osobowych przez okres dłuższy niż to konieczne lub istotne w kontekście realizacji celów, do których zostały pozyskane, bądź przez okres, na który użytkownik wyraził zgodę. Wyżej wymienione terminy mają zastosowanie, chyba że na podstawie przepisu prawnego dane osobowe muszą być przechowywane dłużej.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Autonet przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Nie sprzedajemy i nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do zamieszczenia zapytania i/lub zamówienia, przetworzenia płatności lub wymaga tego przepis prawny.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego wykorzystujemy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, które zostały opracowane specjalnie z myślą o zapewnieniu rozsądnego poziomu ochrony danych osobowych przed utratą, nadużyciem, nieuprawnionym dostępem, publikacją i modyfikacją. Środki bezpieczeństwa wykorzystują m.in. zapory sieciowe i kodowanie danych. Zapewniamy bezpieczeństwo naszych systemów i Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny np. za ochronę swoich haseł.

Prawo do wglądu, korekty i usunięcia

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i/lub ich kontroli pod kątem poprawności. Może to zrobić, dostosowując ustawienia osobistego konta lub pisząc wiadomość na adres info@autonet.nl. Wówczas niezwłocznie prześlemy, na piśmie lub pocztą elektroniczną, wykaz wszystkich posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika.

Użytkownik może również zażądać drogą mailową (info@autonet.nl) usunięcia wszystkich posiadanych przez nas danych osobowych. Niezwłocznie zrealizujemy takie żądanie.

Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej i pliki cookie

Na stronie internetowej gromadzone są dane dotyczące odwiedzin. W tym kontekście rejestrowane mogą być w szczególności takie dane, jak adres IP komputera użytkownika, godzina żądania i dane przesyłane przez przeglądarkę użytkownika, które następnie wykorzystywane są do statystycznych analiz sposobu korzystania i kliknięć na stronie internetowej. Dane te są wykorzystywane w celu optymalizacja strony internetowej. Do przeprowadzania analiz korzystamy z Google Analytics. Korzystamy przy tym z ukierunkowanych na ochronę prywatności ustawień od Google. Więcej informacji na temat wpływu na prywatność znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności Google oraz szczegółową polityką prywatności Google Analytics.

Na stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do stron osób trzecich. Mimo sumiennej selekcji tych stron Autonet nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych stron trzecich i sposobu przetwarzania przez nich danych (osobowych).

Zmiany Oświadczenia o ochronie prywatności

W celu zapewnienia przetwarzania zmian w przepisach lub usługach Autonet zastrzega sobie prawo do zmiany treści Oświadczenia o ochronie prywatności. Z tego względu Autonet zaleca regularną kontrolę jego treści.

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności należy kontaktować się z Autonet B.V. w Dordrecht za pośrednictwem Formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem 0900-8180.

Daltonstraat 30F
3316GD, Dordrecht
Holandia
0900 - 8180 € 1,30 p.g.