Zasady

Kto zamawia i kto dostarcza?

ProxyParts.pl jedynie łączy ze sobą zapotrzebowanie i podaż; ewentualna transakcja zawierana jest między abonentem ProxyParts.pl a poszukującym klientem. Między innymi z tego względu każda ze stron powinna wiedzieć, z kim zawiera transakcję. Jeśli coś pójdzie nie tak w przypadku dostawy, obie strony będą wiedziały, do kogo się zwrócić. Dlatego pozyskuj i udzielaj jak najwięcej informacji, takich jak imię i nazwisko/nazwa, adres, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu i/lub faksu.

Zamawianie części samochodowych

Informacje

Przekaż jak najwięcej informacji potrzebnych do zamówienia właściwej części. Na podstawie numeru rejestracyjnego i/lub numeru podwozia dostawca często może sprawdzić, czy część pasuje do danego pojazdu.

Numer części

Wiele części samochodowych oznaczanych jest w ewidencji zapasów dostawcy za pomocą numeru części. Warto podać ten numer, jeśli jest on znany.

Warunki dostawy

 • Unikaj nieporozumień! Zawsze sprawdzaj warunki dostawy.
 • Czy cena zawiera VAT?
 • Czy cena zawiera koszty wysyłki?
 • Jakie są warunki gwarancji?
 • Kto opłaca koszty wysyłki w przypadku zwrotu?

Istotne kwestie dotyczące gwarancji

 • Wszystkie silniki dostarczane przez naszych abonentów powinny być montowane na nowych pasach i/lub łańcuchach i napełniane zalecaną ilością nowego oleju silnikowego
 • Skrzynie biegów powinny być napełniane zalecaną ilością nowego oleju

Nabywcy nie przysługuje gwarancja, jeżeli:

 • udzielił nieprawidłowych lub niewystarczających informacji na temat marki i typu przedmiotu zakupu i/lub pojazdu, do którego część jest przeznaczona
 • montaż został przeprowadzony w nieprofesjonalny sposób
 • nabywca wykonał lub zlecił wykonanie czynności związanych m.in. z naprawą, modyfikacją i demontażem przedmiotu zakupu
 • przedmiot zakupu został zamontowany lub wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem
 • przedmiot zakupu został zamontowany w pojeździe odbiegającym od standardowej specyfikacji producenta
 • przedmiot zakupu jest użytkowany w nieprawidłowy i/lub nieprofesjonalny sposób lub przy użytkowaniu pojazdu, w którym zamontowano przedmiot zakupu, do celów innych niż normalny ruch drogowy (testy prędkości, testy niezawodności, przeciążenie w wyniku połączenia samochodu osobowego i przyczepy itp.)
 • złamano jakiekolwiek inne postanowienie obowiązujących Warunków Ogólnych lub Warunków Gwarancji, o ile zostały one nałożone pod rygorem wygaśnięcia praw

Odbiór lub wysyłka części samochodowych

Odbiór

Osobisty odbiór części pozwala sprawdzić, czy spełnia ona wymagania. Taki odbiór jest zawsze korzystniejszy: nie są naliczane koszty wysyłki i pobrania. Pamiętaj, że na miejscu płatności dokonuje się gotówką; miej przy sobie wymaganą kwotę. Zawsze proś o potwierdzenie płatności!

Wysyłka

W przypadku wysyłki części przez dostawcę płatności często dokonuje się za pobraniem. Opłata uiszczana jest wówczas u przewoźnika w chwili odbioru. Zadbaj o to, aby pod wskazanym adresem była obecna osoba, która odbierze i opłaci przesyłkę.

Przesyłka zwrotna

Dostawca musi mieć możliwość skontrolowania ewentualnej stwierdzonej nieprawidłowości. Jeśli oznacza to konieczność zwrotu części, dokonaj szczegółowych ustaleń z dostawcą.

Odpowiedzialność

Dostawcy zrzeszeni w ProxyParts.pl działają wyłącznie na własny rachunek i odpowiedzialność. ProxyParts.pl / Autonet B.V. nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Abonenci ProxyParts.pl podpisali ProxyParts.pl Kodeks postępowania. Jeżeli dostarczona część nie spełnia Twoich oczekiwań, reklamuj ją bezpośrednio u dostawcy.
Zanim kupisz część w innym miejscu, daj dostawcy szansę na rozwiązanie problemu w rozsądnym terminie!