Kodeks postępowania

Każde przedsiębiorstwo zarejestrowane w Autonet B.V. jako ProxyParts-abonent podpisało 'ProxyParts.pl' Kodeks postępowania.

 • Abonent składa oferty potencjalnym nabywcom wyłącznie, jeśli poszukiwane części samochodowe faktycznie znajdują się w magazynie.
 • Towary, usługi i produkty przeznaczone do sprzedaży opisywane są w sposób rzetelny i skrupulatny. Zatajane nie są żadne informacje, które mogłyby wpłynąć na decyzję potencjalnego nabywcy.
 • Gwarantowany jest wysoki standard obsługi, sumienność i uprzejmość wobec (potencjalnych) klientów. Zawsze przestrzegane są podstawowe zasady uczciwych transakcji handlowych i etyki zawodowej.
 • Klienci i przyszli klienci informowani są szczegółowo o elementach wliczonych w cenę, dodatkowych opłatach, takich jak koszty pakowania, dostawy, ubezpieczenia, podatku VAT i transportu, jak również o stosowanym okresie gwarancyjnym.
 • Na żądanie wydawane są kompletne i rzetelne potwierdzenia otrzymanych płatności.
 • W przypadku zaakceptowanych zamówień, dla których płatność została uzgodniona przed wysyłką lub odbiorem towarów (zadatek), towary rezerwowane są na przynajmniej trzy dni. W chwili zaakceptowania zamówienia klient jest o tym informowany oraz o dniu, w którym towary zostaną ponownie udostępnione pozostałym klientom.
 • Skargi i zgłoszenia dotyczące niezadowolenia klientów rozpatrywane są niezwłocznie.
 • W przypadku naruszenia przez abonenta przynajmniej jednego zapisu niniejszego kodeksu postępowania autonet zastrzega sobie prawo do pozasądowego rozwiązania umowy lub abonamentu z abonentem w trybie natychmiastowym bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 • Arbitraż;
  Jeżeli spór z klientem nie zostanie rozwiązany przez abonenta i klient złoży w autonet pisemny wniosek o arbitraż, sprawa zostanie objęta niewiążącym arbitrażem ze strony Autonet B.V.
ProxyParts.pl wykorzystuje funkcjonalne i analityczne pliki cookie i w ten sposób gromadzi informacje na temat korzystania ze strony internetowej w celu zapewnienia optymalnych doświadczeń użytkownika. Nie wyrażasz zgody na wszystkie rodzaje plików cookie? Wybierz Dostosuj ustawienia. Lub zobacz więcej informacji.